Hitta orden

    Markera ett ord genom att hålla ner musknappen och dra.

    Orden kan vara framlänges och baklänges, lodrätta, vågrätta och diagonala.

    Lycka till!